דופלקס באהרון דוד גורדון

דופלקס באהרון דוד גורדון

6 3 3 25,000,000
ויתקין דירת גג

ויתקין דירת גג

5 3 2 נמכר
מגדל פרישמן

מגדל פרישמן

5 2 1 14,000,000
הנמל 12 יפו דירה 3

הנמל 12 יפו דירה 3

4 2 2 8,500,000
הנמל 12 יפו דירה 4

הנמל 12 יפו דירה 4

4 2 2 8,200,000
דירת גן צבי שפירא

דירת גן צבי שפירא

3 2 2 נמכר
הנמל 12 יפו דירה 1

הנמל 12 יפו דירה 1

3 2 2 6,000,000
רבנו תם דופלקס

רבנו תם דופלקס

4 1 1 נמכר
ברחוב ויתקין

ברחוב ויתקין

4 2 1 5,150,000
רחוב הושע קו ראשון לים

רחוב הושע קו ראשון לים

3 1 1 5,000,000
רחוב גדעון

רחוב גדעון

3 2 נמכר
ישראליס דירת גן

ישראליס דירת גן

3.5 2 1 נמכר
© 2020 - location location