Doron street

Doron street

1 1 1 1,050,000
Shalom Aleichem street

Shalom Aleichem street

2 1 1 3,290,000
Sderot Levi Eshkol

Sderot Levi Eshkol

5 2 1 Sold
Weizmann Street

Weizmann Street

3 1 3 Sold
Byron street

Byron street

3 2 Price on request
Shats street

Shats street

4 1 1 Price on request
Sderot Nordau, Tel Aviv-Yafo

Sderot Nordau, Tel Aviv-Yafo

3 2 Price on request
Dov Hoz street

Dov Hoz street

4 2 Price on request
Jaffa Harbor apartment 4

Jaffa Harbor apartment 4

4 2 2 8,200,000
Jaffa Harbor apartment 1

Jaffa Harbor apartment 1

3 2 2 6,000,000
Simtat Be’eri, Tel Aviv-Yafo

Simtat Be’eri, Tel Aviv-Yafo

2 1 Sold
Sderot Hatsiyonut

Sderot Hatsiyonut

4 2 Sold
© 2019 - location location